• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.01.2014

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicina rada (januarski ispitni rok) održaće se 29.01.2014.god. sa početkom od 08,00h –zgrada Dekanata.