• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.01.2014

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

SPISAK STUDENATA STOMATOLOGIJE ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA


STUDENT: JOVETIĆ TOMO

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “PRINCIPI STABILIZACIJE TOTALNE PROTEZE”

TERMIN ODBRANE RADA: 30.01.2014. godine u 12,00 časova,
u amfiteatru Medicinskog fakulteta-zgrada dekanata

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Prof. dr Darinka Stanišić Sinobad - mentor
3. Doc. dr Snežana Matijević- član