• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.02.2014

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz predmeta Neurohirurgija održaće se po sledećem rasporedu:


GRUPA-A

1/09 Bošković Vasilije
2/09 Kovač Rade
3/09 Raičević Sandra
14/09 Hubanić Edina
18/09 Šehović Selma
22/09 Pavićević Žana
23/09 Petričić Aleksandar
27/09 Bandović Milivoje
29/09 Knežević Tatjana
30/09 Tomašević Iva

Utorak, 18.02. 2014.godine u 13,00 časova u kabinetu prof.dr Bogdana Ašanina


GRUPA-C

657/08 Čobović Gezim
560/07 Drpljanin Edina
581/07 Halilović Alma
582/07 Mujezinović Minela
584/07 Krsmanović Jelica
585/07 Čindrak Malka
591/07 Ćorović Nataša
603/07 Boljević Jovana
503/06 Cicović Ivana

Utorak, 18.02. 2014.godine u 14,00 časova u kabinetu prof.dr Bogdana AšaninaGRUPA-B

34/09 Terzić Borka
37/09 Vuković Jelena
612/08 Šimun Tomislav
614/08 Muratović Edvina
622/08 Čapunović Emina
632/08 Dajević Milica
636/08 Damjanović Danijela
644/08 Tadić Milenko
645/08 Škurić Anja
646/08 Šehović Mahmut

Srijeda, 19.02. 2014.godine u 13,00 časova u kabinetu prof.dr Bogdana Ašanina
GRUPA-D

532/06 Ostojić Nikolina
547/06 Orlandić Jadranka
440/05 Goranović Nataša
485/05 Knežević Milica
335/04 Svrkota Novak
341/04 Gojković Nataša
358/04 Stanojević Darinka
395/04 Dedeić Edina
307/03 Mašović Milena

Srijeda, 19.02. 2014.godine u 14,00 časova u kabinetu prof.dr Bogdana AšaninaPREDMETNI NASTAVNIK

Prof.dr Bogdan Ašanin