• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.02.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Bolesti zuba predklinika održaće se 14.02.2014.godine sa početkom od 10,00h – 11,30h (prof.dr S. Živković) i od 13,00h-16,00h (prof. dr M.Vujašković) na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 14.02.2014.godine sa početkom od 10,00h–11,30h (prof. dr M.Vujašković) i od 11,30h-13,45h (prof.dr S. Živković) na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija I održaće se 14.02.2014.godine sa početkom od 11,30h-13,00 (prof. dr M.Vujašković) i od 14,00h-16,15h (prof.dr S. Živković) na Stomatološkoj poliklinici.