• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.02.2014

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Sudska medicina (februarski ispitni rok) održaće se 25.02.2014.god. sa početkom od 09:00h na Institutu za morfološku grupu predmeta.
Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (februarski apsolventski rok) održaće se 13.02.2014.god. sa početkom od 11,00h u Dekanatu.

Ispit iz predmeta Medicina rada (februarski ispitni rok) održaće se 25.02.2014.god. sa početkom od 08,30h – zgrada Dekanata.