• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.02.2014

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna biohemija održaće se 15.02.2014.god. sa početkom od 09,00h u slušaoni 10.