• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.02.2014

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada održaće se u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren) po sledećem rasporedu:

15.02.2014.god. sa početkom od 09,00h (prof.dr Agima Ljaljević)
16.02.2014.god. sa početkom od 09,00h (Acc.prof.dr Goran Nikolić)