• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.03.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna biohemija održaće se 14.03.2014.god.(petak) sa početkom od 15,00h u slušaoni 10 i 15.03.2014.god.(subota) sa početkom od 10,00h u slušaoni 10.

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 15.03.2014.god. sa početkom od 09,00h u slušaoni 22.

Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 14.03.2014.god. sa početkom od 10,50h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 15.03.2014.god. sa početkom od 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 16.03.2014.god. sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.