• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.03.2014

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija održaće se 17.03.2014.god. sa početkom od 10,00h u zgradi Dekanata.
Studenti treba istog dana u 8,00h da se jave u studentsku službu radi dogovora za praktični dio ispita.Ispit iz predmeta Sudska medicina (martovski ispitni rok) održaće se 03.04.2014.god. sa početkom od 09,00h u Institutu za morfološku grupu predmeta.