• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.03.2014

OBAVJEŠTENJE

Polaganje IMUNOLOGIJE iz predmeta Mikrobiologija i imunologija

Praktični ispit: u periodu od 7. do 11. Aprila 2014. godine u terminima održavanja vježbi za datu grupu

Usmeni ispit: 14. i 15.04.2014. kabinet prof. dr Vineta Vuksanović u 9.00 časova

Test: 16.04.2014. amfiteatar Instituta za javno zdravlje u 18.00 časova