• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.03.2014

Obavjestenje za studente doktorskih studija


Predavanja iz predmeta Osnovi ćelijske biologije (prof.dr Filip Vukmirović) održaće se 29.03.2014.godine sa početkom od 10,00 u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren).

Predavanja iz predmeta Osnovi molekularne genetike (doc.dr Olivera Miljanović) održaće se 30.03.2014.godine sa početkom od 10,00 u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren).

U dogovoru sa predmetnim nastavnicima biće utvrđena dalja dinamika rada.