• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.04.2014

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz Nuklearne medicine (u okviru predmeta Radiologija i nuklearna medicina) kod prof. dr Dragane Šobić Šaranović održaće se po sledećem rasporedu:
13.04.2014.god. sa početkom u 09,00h
14.04.2014.god. sa početkom u 14,00h
Predavanja će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta.