• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.04.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 10.04.2014.god. sa početkom od 12,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 10.04.2014.god. sa početkom od 10,50h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 11.04.2014.god. sa početkom od 10,50h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 12.04.2014.god. sa početkom od 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Nakon predavanja održaće se kolokvijum.


Predavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 13.04.2014.god. sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Nakon predavanja održaće se kolokvijum.


Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 09.04.2014.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 11.04.2014.god. sa početkom od 10,50h na Stomatološkoj poliklinici.