• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.04.2014

Obavjestenje za apsolvente


Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (aprilski apsolventski rok) održaće se 14.04.2014.god. sa početkom od 10,00h u Dekanatu.