• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.04.2014

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija sa akušerstvom (aprilski apsolventski rok) održaće se 15.04.2014.god. sa početkom od 09,30h na Klinici.


Ispit iz predmeta Sudska medicina (aprilski ispitni rok) održaće se 24.04.2014.god. sa početkom od 09,00h u Institutu za morfološku grupu predmeta.
Ispit iz predmeta Otorinolaringologija (aprilski ispitni rok) održaće se 24.04.2014.god. sa početkom od 09,00h na Klinici.