• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.04.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna biohemija održaće se 24. i 25.04.2014.god. sa početkom od 15,00h u slušaoni 10.


Kolokvijum iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 29.04.2014.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Kolokvijum iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 22.04.2014.god. sa početkom od 10,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija održaće se 25.04.2014.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 29.04.2014.god. sa početkom od 10,50h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 25.04.2014.god. sa početkom od 10,50h na Stomatološkoj poliklinici.