• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.04.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 30.04.2014.god. sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Kolokvijum iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 30.04.2014.god. sa početkom od 14,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.