• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

30.04.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna biohemija održaće se 09.05.2014.god. sa početkom od 15,00h u slušaoni 10.

Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 08.05.2014.god. sa početkom od 13,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Predavanja iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 09.05.2014.god. sa početkom od 10,50h u slušaoni 22.


Kolokvijum iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 07.05.2014.god. sa početkom od 18,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 09.05.2014.god. sa početkom od 10,50h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 09.05.2014.god. sa početkom od 10,50h na Stomatološkoj poliklinici.


Kolokvijum iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 15.05.2014.god. sa početkom od 12,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 10.05.2014.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.