• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

07.05.2014

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

RASPORED POLAGANJA KOLOKVIJUMA II I ZAVRŠNIH ISPITA ZA STUDENTE II GODINE STOMATOLOGIJE

KOLOKVIJUM II - 16.05.2014. od 17.00-19.00 (amfiteatar-Dekanat)

ZAVRŠNI ISPIT (Predrok) - 26.05.2014. od 9.00-11.30 (amfiteatar-Dekanat)
Studenti koji će da izadju na ispit u predroku treba da se prijave do 20.05.2014. predstavniku godine.

POPRAVNI KOLOKVIJUM II- 6.06.2014.
ZAVRŠNI ISPIT (Redovni rok)- 6.06.2014.
Studenti koji će da izadju u ovom roku na zavrsni ispit i/ili popravni kolokvijum treba da se prijave do 1.06.2014. predstavniku godine.
O tacnom terminu polaganja ispita i kolokvijuma studenti ce biti naknadno obavijesteni.

POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT – 20.06.2014.
Studenti koji će da izadju u popravnom ispitnom roku treba da se prijave do 15.06.2014. predstavniku godine.
O tacnom terminu polaganja ispita i kolokvijuma studenti ce biti naknadno obavijesteni.


KATEDRA ZA FARMAKOLOGIJU