• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.05.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 14.05.2014.god. sa početkom od 13,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 16.05.2014.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija održaće se 16.05.2014.god. sa početkom od 13,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 17.05.2014.god. sa početkom od 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Poslije predavanja održaće se popravni kolokvijum.


Predavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 18.05.2014.god. sa početkom od 09,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Poslije predavanja održaće se popravni kolokvijum.


Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 13.05.2014.god. sa početkom od 11,00h na Stomatološkoj poliklinici.