• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.05.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 17.05.2014.god. sa početkom od 12,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 17.05.2014.god. sa početkom od 13,30h do 17,00h u slušaoni 10.