• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.05.2014

OBAVJEŠTENJE

Popravni ispit iz Socijalne medicine (u okviru predmeta Osnovi kliničke prakse II) održaće se 16.05.2014.god. sa početkom u 08,00h u kabinetu prof.dr Agime Ljaljević.