• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.05.2014

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (majski apsolventski rok) održaće se 14.05.2014.god. sa početkom od 10,30h u Dekanatu.


Ispit iz predmeta Sudska medicina (majski ispitni rok) održaće se 19.05.2014.god. sa početkom od 09,00h u Institutu za morfološku grupu predmeta.