• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.05.2014

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE STOMATOLOGIJE O RASPOREDU POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA HIRURGIJA ZA ZAVRŠNI ISPIT -PREDROKUtorak, 27.05. 2014.godine u 10,00h

GRUPA - A

15/13 Ružić Aleksandar
4/11 Đuranović Jelena
6/11 Krpuljević Elma
8/11 Guzina Sanja
10/11 Radunović Jelena
11/11 Amidović Amra
13/11 Pjerotić Jovana
14/11 Vukić Danilo
15/11 Popović Nevena
16/11 Jovetić Ilija
19/11 Pavićević viktorija
87/10 Bulatović Biljana
90/10 Honsić Jasmin
94/10 Ademović Sead
96/10 Numanović Eldin
98/10 Tadić Bojana
101/10 Pantović stefanija
104/10 Šćekić Milica
107/10 Zotović Aleksandra

Utorak, 27.05. 2014.godine u 14,00h

GRUPA - B

108/10 Šestović Jelena
65/09 Kalezić Esad
66/09 Mašković Milica
72/09 Glomazić Ivana
75/09 Kljajević Milana
77/09 Kečina Ivan
78/09 Krstajić Milica
84/09 Jovanović Nikola
45/08 Popović Zorica
51/08 Drecun Marija
60/08 Aleksić Katarina
61/08 Šobić Marija
25/07 Radojević Danijel
28/07 Dervović Erol
35/07 Radović Miroslav
37/07 Radulović Tanja
12/06 Boričić Mirko
20/06 Dedeić Mirza


Praktični dio ispita će se polagati istog dana u 08,00h. Potrebno je da se studenti jave u studentsku službu radi upućivanja kod odgovarajućeg ispitivača za praktični dio ispita.
Teorijski dio ipita će se polagati u slušaoni 22.


PREDMETNI NASTAVNIK

Prof.dr Bogdan Ašanin
RASPORED POLAGANJA ISPITA