• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.05.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Preventivna stomatologija I održaće se 19.05.2014.god. sa početkom u 08,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.

Ispit iz predmeta Stomatološki materijali održaće se 20.05.2014.god. sa početkom u 08,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Ispit iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 19.05.2014.god. sa početkom u 11,00h u slušaoni 22.

Kolokvijum iz predmeta Povrede usta i zuba kod djece održaće se 20.05.2013.god. sa početkom u 08,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.