• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.05.2014

SPISAK STUDENATA ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA

SPISAK STUDENATA ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA

STUDENT: MARKO TOMIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „KLINIČKE KARAKTERISTIKE DUCTUS ZAVISNIH UROĐENIH SRČANIH MANA I UROĐENIH SRČANIH MANA KOJE NE ZAVISE OD DUCTUSA“

TERMIN ODBRANE RADA: 20.05.2014. godine u 11,00 časova, Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Olivera Miljanović- predsjednik
2. Prof. dr Vasna Miranović - mentor
3. Prof. dr Ljubica Pejakov - član
4. Prof. dr Ljilja Gledović Musić - zamjena člana