• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.05.2014

OBAVJEŠTENJE

SPISAK STUDENATA ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA


STUDENT: DRAGANA IVANOVIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „HIRURŠKA OBOLJENJA JEDNJAKA“
TERMIN ODBRANE RADA: 26.05.2014. godine u 11,00 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Ranko Lazović- predsjednik
2. Prof. dr Miodrag Radunović - mentor
3. Prof. dr Bogdan Pajović - član
4. Doc. dr Aleksandar Filipović- zamjena člana
STUDENT: LUKA ČAVELIŠ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „KONGENITALNE ANOMALIJE BUBREGA“
TERMIN ODBRANE RADA: 26.05.2014. godine u 11,30 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Acc. prof. dr Goran Nikolić- predsjednik
2. Prof. dr Bogdan Pajović - mentor
3. Prof.dr Miodrag Radunović - član
4. Prof. dr Dragoljub Perović - zamjena člana
STUDENT: EMIRA KURTANOVIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „TUMORI SRŽI NADBUBREGA“
TERMIN ODBRANE RADA: 26.05.2014. godine u 12,00 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Miodrag Radunović- predsjednik
2. Doc. dr Aleksandar Filipović - mentor
3. Prof.dr Bogdan Pajović - član
4. Prof. dr Ljubica Pejakov - zamjena člana
STUDENT: JOVAN MILIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „KARCINOM GRLIĆA MATERICE I DIJAGNOSTIČKA PROCEDURA“
TERMIN ODBRANE RADA: 26.05.2014. godine u 12,30 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Filip Vukmirović - predsjednik
2. Prof. dr Snežana Crnogorac - mentor
3. Prof. dr Dragoljub Perović - član
4. Doc. dr Snežana Raspopović - zamjena člana
STUDENT: IVANA VUKOVIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „NEJASNO FEBRILNO STANJE“
TERMIN ODBRANE RADA: 27.05.2014. godine u 10,00 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdanka Andrić- predsjednik
2. Doc. dr Dragica Terzić - mentor
3. Doc. dr Aleksandar Filipović - član
4. Doc. dr Milena Đurović - zamjena člana
STUDENT: MAJA RAIČEVIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „BAZOCELULARNI KARCINOM “
TERMIN ODBRANE RADA: 28.05.2014. godine u 09,00 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Antoaneta Adžić Zečević- predsjednik
2. Doc. dr Milena Đurović - mentor
3. Doc. dr Dragica Terzić - član
4. Prof. dr Bogdanka Andrić - zamjena člana
STUDENT: DARKO RADINOVIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „ETIOPATOGENEZA, KLINIČKA SLIKA I TERAPIJA SPINOCELULARNOG KARCINOMA “
TERMIN ODBRANE RADA: 28.05.2014. godine u 09,30 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Antoaneta Adžić Zečević- predsjednik
2. Doc. dr Milena Đurović - mentor
3. Doc. dr Dragica Terzić - član
4. Prof. dr Bogdanka Andrić - zamjena člana

STUDENT: STRAHINJA VRANEŠ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „SYPHILIS-ETIOPATOGENEZA, KLINIČKA SLIKA I TERAPIJA “
TERMIN ODBRANE RADA: 28.05.2014. godine u 10,00 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Antoaneta Adžić Zečević- predsjednik
2. Doc. dr Milena Đurović - mentor
3. Doc. dr Dragica Terzić - član
4. Prof. dr Bogdanka Andrić - zamjena člana

STUDENT: MILAN BOGOJEVIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „POLNE INFEKCIJE IZAZVANE CHLAMYDIA TRACHOMATIS“
TERMIN ODBRANE RADA: 28.05.2014. godine u 10,30 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Antoaneta Adžić Zečević- predsjednik
2. Doc. dr Milena Đurović - mentor
3. Doc. dr Dragica Terzić - član
4. Prof. dr Bogdanka Andrić - zamjena člana

STUDENT: JELENA RAČIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „OBOLJENJA SUZNOG APARATA OKA I NJIHOV ZNAČAJ“
TERMIN ODBRANE RADA: 28.05.2014. godine u 11,00 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Milena Đurović- predsjednik
2. Doc. dr Antoaneta Adžić Zečević - mentor
3. Doc. dr Dragica Terzić - član
4. Prof. dr Bogdanka Andrić - zamjena člana
STUDENT: RABINA DEDEIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „HOLESTEATOM SREDNJEG UVA“
TERMIN ODBRANE RADA: 29.05.2014. godine u 12,00 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Filip Vukmirović- predsjednik
2. Prof. dr Miroljub Todorović - mentor
3. Doc. dr Miroslav Radunović - član
4. Prof. dr Mileta Golubović - zamjena člana
STUDENT: IVANA KEZIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „TUMORI LARINKSA“
TERMIN ODBRANE RADA: 29.05.2014. godine u 12,30 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Filip Vukmirović- predsjednik
2. Prof. dr Miroljub Todorović - mentor
3. Prof. dr Miroslav Radunović - član
4. Prof. dr Mileta Golubović - zamjena člana

STUDENT: TAMARA TAPUŠKOVIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „ADENOKARCINOM PROSTATE“
TERMIN ODBRANE RADA: 29.05.2014. godine u 13,00 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Filip Vukmirović- predsjednik
2. Prof. dr Mileta Golubović - mentor
3. Prof. dr Dragoljub Perović - član
4. Prof. dr Vladimir Todorović - zamjena člana

STUDENT: JELENA VUČINIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „HER-2 EKSPRESIJA KOD KARCINOMA DOJKE“
TERMIN ODBRANE RADA: 29.05.2014. godine u 13,30 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Mileta Golubović - predsjednik
2. Prof. dr Filip Vukmirović - mentor
3. Prof. dr Dragoljub Perović - član
4. Prof. dr Vladimir Todorović - zamjena člana
STUDENT: SLOBODAN BORIČIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „FARMAKOLOGIJA LJEKOVA KOJI SE KORISTE U TERAPIJI EREKTILNE DISFUNKCIJE“
TERMIN ODBRANE RADA: 30.05.2014. godine u 09,00 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Bogdan Pajović- predsjednik
2. Doc. dr Nataša Duborija- Kovačević - mentor
3. Prof. dr Dragoljub Perović - član
4. Prof. dr Ljubica Pejakov - zamjena člana