• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.05.2014

OBAVJESTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

O B A V J E Š T E NJ E
za studente II godine stomatologije

Ispit iz predmeta Farmakologija održaće se 26.05.2014.god. sa početkom u 09,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.

Ispit iz predmeta Bolesti zuba predklinika održaće se 28.05.2014.god. sa početkom u 10,30h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.

Ispit iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 31.05.2014.god. sa početkom u 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
STUDENTSKA SLUŽBAO B A V J E Š T E NJ E
za studente III godine stomatologije

Ispit iz predmeta Osnovi nauke o ponašanju održaće se 29.05.2014.god. sa početkom u 11,00h u slušani 22.

Ispit iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 30.05.2014.god. sa početkom u 10,30h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.
STUDENTSKA SLUŽBAO B A V J E Š T E NJ E
za studente IV godine stomatologije

Ispit iz predmeta Oralna medicina održaće se 26.05.2014.god. sa početkom ou 15,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Ispit iz predmeta Klinička endodoncija održaće se 28.05.2014.god. sa početkom u 10,30h u amfiteatru Instituta za bolesti djece.

Ispit iz predmeta Parodontologija I održaće se 30.05.2014.god. sa početkom u 15,00h na Stomatološkoj poliklinici.
STUDENTSKA SLUŽBAO B A V J E Š T E NJ E
za studente V godine stomatologije

Ispit iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 28.05.2014.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 10.

Ispit iz predmeta Dječija stomatologija održaće se 30.05.2014.god. sa početkom u 08,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.

Ispit iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 30.05.2014.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.
STUDENTSKA SLUŽBA