• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.06.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 11.06.2014.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 10.


Ispit iz predmeta Stomatološki materijali održaće se 12.06.2014.god. sa početkom od 08,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Ispit iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 14.06.2014.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Ispit iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 11.06.2014.god. sa početkom od 10,30h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.


Ispit iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 11.06.2014.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Ispit iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 13.06.2014.god. sa početkom od 10,00h u kabinetu prof.dr Darinke Sinobad.


Ispit iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 12.06.2014.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 10.


Ispit iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 13.06.2014.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.