• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.06.2014

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (junski apsolventski rok) održaće se 11.06.2014.god. sa početkom od 10,00h u Dekanatu.