• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.06.2014

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE V GODINE MEDICINE O RASPOREDU POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA HIRURGIJA


ZAVRŠNI ISPIT

Četvrtak, 12.06. 2014.godine u 10,00h

1/09 Bošković Vasilije
2/09 Kovač Rade
3/09 Raičević Sandra
14/09 Hubanić Edina
18/09 Šehović Selma
22/09 Pavićević Žana
23/09 Petričić Aleksandar
27/09 Bandović Milivoje
29/09 Knežević Tatjana
30/09 Tomašević Iva
657/08 Čobović Gezim
560/07 Drpljanin EdinaPetak, 13.06. 2014.godine u 10,00h

622/08 Čapunović Emina
632/08 Dajević Milica
636/08 Damjanović Danijela
644/08 Tadić Milenko
645/08 Škurić Anja
646/08 Šehović Mahmut
581/07 Halilović Alma
582/07 Mujezinović Minela
584/07 Krsmanović Jelica
591/07 Ćorović Nataša
603/07 Boljević Jovana
532/06 Ostojić NikolinaSubota, 14.06. 2014.godine u 10,00h

34/09 Terzić Borka
37/09 Vuković Jelena
612/08 Šimun Tomislav
614/08 Muratović Edvina
547/06 Orlandić Jadranka
440/05 Goranović Nataša
485/05 Knežević Milica
335/04 Svrkota Novak
341/04 Gojković Nataša
358/04 Stanojević Darinka
395/04 Dedeić Edina
307/03 Mašović MilenaPraktični dio ispita će se polagati 12,13. i 14.06.2014.godine. Potrebno je da se studenti jave u studentsku službu u 07,45h radi upućivanja kod odgovarajućeg ispitivača za praktični dio ispita.
Teorijski dio ipita će se polagati u prostorijama Dekanata.


PREDMETNI NASTAVNIK

Prof.dr Bogdan Ašanin