• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.06.2014

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE V GODINE MEDICINE O RASPOREDU POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA HIRURGIJA


POPRAVNI ISPIT

Srijeda, 25.06. 2014.godine u 10,00h

27/09 Bandović Milivoje
29/09 Knežević Tatjana
30/09 Tomašević Iva
636/08 Damjanović Danijela
645/08 Škurić Anja
560/07 Drpljanin Edina
485/05 Knežević Milica
335/04 Svrkota Novak
341/04 Gojković Nataša
395/04 Dedeić EdinaČetvrtak, 26.06. 2014.godine u 10,00h

14/09 Hubanić Edina
18/09 Šehović Selma
612/08 Šimun Tomislav
614/08 Muratović Edvina
657/08 Čobović Gezim
581/07 Halilović Alma
584/07 Krsmanović Jelica
603/07 Boljević Jovana
532/06 Ostojić Nikolina
307/03 Mašović MilenPetak, 27.06. 2014.godine u 10,00h

3/09 Raičević Sandra
22/09 Pavićević Žana
23/09 Petričić Aleksandar
37/09 Vuković Jelena
622/08 Čapunović Emina
632/08 Dajević Milica
582/07 Mujezinović Minela
547/06 Orlandić Jadranka
440/05 Goranović Nataša
358/04 Stanojević Darinka


Praktični dio ispita će se polagati 25,26. i 27.06.2014.godine. Potrebno je da se studenti jave u studentsku službu u 07,45h radi upućivanja kod odgovarajućeg ispitivača za praktični dio ispita.
Teorijski dio ipita će se polagati u prostorijama Dekanata.


PREDMETNI NASTAVNIK

Prof.dr Bogdan Ašanin