• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.06.2014

Obavjestenje za studente II godine medicine

O B A V J E Š T E NJ E
za studente II godine medicine

Ispit iz predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 23.06.2014.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


STUDENTSKA SLUŽBA