• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.06.2014

Obavjestenje za studente III godine stomatologije

O B A V J E Š T E NJ E
za studente III godine stomatologije

Ispit iz predmeta Hirurgija održaće se 30.06.2014.god. sa početkom od 12,00h u slušaoni 22.
Studenti treba istog dana u 8,00h da se jave u studentsku službu radi upućivanja kod odgovarajućeg ispitivača za praktični dio ispita.
STUDENTSKA SLUŽBA