• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.06.2014

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

STUDENT: IVANA ANĐELIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “ETIOLOGIJA I PREVENCIJA OBOLJENJA PARODONCIJUMA KOD DJECE”

TERMIN ODBRANE RADA: 01.07.2014. godine u 10,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Mirjana Đuričković - predsjednik
2. Doc. dr Snežana Matijević - mentor
3. Prof.dr Jasminka Anđelić- član
STUDENT: NEVENA ĐURIČIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “ARTIKULATOR I NJEGOVA PRIMJENA U RESTAURATIVNOJ STOMATOLOGIJI”

TERMIN ODBRANE RADA: 01.07.2014. godine u 12,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Snežana Matijević - predsjednik
2. Prof. dr Darinka Stanišić Sinobad - mentor
3. Prof. dr Jasminka Anđelić- član