• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.07.2014

OBAVJEŠTENJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE V GODINE MEDICINE O RASPOREDU POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA HIRURGIJAUtorak, 26.08. 2014.godine
Praktični dio ispita u 09:00h
Usmeni dio ispita u 11:00h

14/09 Hubanić Edina
23/09 Petričić Aleksandar
612/08 Šimun Tomislav
622/08 Čapunović Emina
632/08 Dajević Milica
636/08 Damjanović Danijela
645/08 Škurić Anja
657/08 Čobović Gezim
560/07 Drpljanin Edina

Srijeda, 27.08. 2014.godine
Praktični dio ispita u 09:00h
Usmeni dio ispita u 11:00h

582/07 Mujezinović Minela
584/07 Krsmanović Jelica
532/06 Ostojić Nikolina
547/06 Orlandić Jadranka
485/05 Knežević Milica
335/04 Svrkota Novak
358/04 Stanojević Darinka
395/04 Dedeić Edina
307/03 Mašović MilenaPraktični dio ispita će se polagati istog dana u 09,00h. Potrebno je da se studenti jave u studentsku službu radi upućivanja kod odgovarajućeg ispitivača za praktični dio ispita.
Teorijski dio ipita će se polagati u prostorijama Dekanata.