• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.07.2014

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE STOMATOLOGIJE O RASPOREDU POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA HIRURGIJA ZA ZAVRŠNI ISPIT


Četvrtak, 21.08. 2014.godine
Praktični dio ispita u 09:00h
Usmeni dio ispita u 11:00h

GRUPA - A

15/13 Ružić Aleksandar
4/11 Đuranović Jelena
8/11 Guzina Sanja
11/11 Amidović Amra
13/11 Pjerotić Jovana
14/11 Vukić Danilo
15/11 Popović Nevena
16/11 Jovetić Ilija
90/10 Honsić Jasmin
98/10 Tadić Bojana
101/10 Pantović Stefanija
104/10 Šćekić MilicaPetak, 22.08. 2014.godine
Praktični dio ispita u 09:00h
Usmeni dio ispita u 11:00h

GRUPA - B

66/09 Mašković Milica
72/09 Glomazić Ivana
75/09 Kljajević Milena
77/09 Kečina Ivan
78/09 Krstajić Milica
45/08 Popović Zorica
51/08 Drecun Marija
25/07 Radojević Danijel
28/07 Dervović Erol
35/07 Radović Miroslav
20/06 Dedeić MirzaPraktični dio ispita će se polagati istog dana u 09,00h. Potrebno je da se studenti jave u studentsku službu radi upućivanja kod odgovarajućeg ispitivača za praktični dio ispita.
Teorijski dio ipita će se polagati u slušaoni 22.