• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.08.2014

OBAVJEŠTENJA

Ispit iz Socijalne medicine (u okviru predmeta Medicina i društvo) održaće se 19.08.2014.god. sa početkom u 08,00h u Institutu za javno zdravlje.


Ispit iz predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 23.08.2014.god. sa početkom u 11,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Izvlačenje ispitivača iz predmeta Klinička propedevtika održaće se 19.08.2014.god. sa početkom u 10,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.Predispitne vježbe iz predmeta Patološka fiziologija u avgustovskom roku održaće se 22.08.2014.god. u 10,00h.Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina održaće se 19.08.2014.god. sa početkom u 10,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Ispit iz predmeta Socijalna medicina održaće se 21.08.2014.god. sa početkom u 08,00h u Institutu za javno zdravlje.
Studenti su dužni donijeti indekse predmetnom nastavniku 20.08.2014.godine.


Ispit iz predmeta Medicinska statistika i informatika održaće se 19.08.2014.god. sa početkom u 08,00h u slušaoni 22.


Ispit iz predmeta ORL održaće se 20.08.2014.god. sa početkom u 08,00h na Klinici.