• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.08.2014

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz Socijalne medicina (u okviru predmeta Medicina i društvo) održaće se 19.08.2014.god. sa početkom u 08,00h u Institutu za javno zdravlje.