• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.08.2014

OBAVJEŠTENJA

Praktični dio ispita iz predmeta Radiologija i nuklearna medicina održaće se 20.08.2014.god. sa početkom od 08,00h u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren)
Usmeni dio ispita istog dana po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.


Ispit iz predmeta Higijena održaće se 22.08.2014.godine sa početkom u 11,00h u slušaoni 10.


Ispit iz predmeta Epidemiologija (avgustovski ispitni rok) održaće se 20.08.2014.godine u 11,00h u Institutu za javno zdravlje.

Ispit iz predmeta ORL održaće se 29.08.2014.god. sa početkom u 08,00h na Klinici.