• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.08.2014

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Praktični dio ispita iz predmeta Opšta i oralna biohemija održaće se 22.06.2014.god. sa početkom u 08,00h.
Usmeni dio ispita istog dana u 10,00h.