• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.08.2014

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 25.08.2014.god. sa početkom u 10,30h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.


Praktični dio ispita iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 25.08.2014.god. sa početkom u 09,00h kod ass. dr Zorice Stanišić na Stomatološkoj poliklinici.


Ispit iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 27.08.2014.god. sa početkom u 10,30h u slušaoni 10.


Ispit iz predmeta Farmakologija održaće se 25.08.2014.god. sa početkom u 10,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Ispit iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 25.08.2014.god. sa početkom u 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Ispit iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 26.08.2014.god. sa početkom u 10,30 na Stomatološkoj poliklinici.


Praktični dio ispita iz predmeta Gnatologija održaće se 26.08.2014.god. sa početkom u 09,00h kod ass. dr Zorice Stanišić na Stomatološkoj poliklinici.


Ispit iz predmeta Gnatologija održaće se 28.08.2014.god. sa početkom u 10,00h u kabinetu prof.dr Darinke Sinobad.


Ispit iz predmeta Parodontologija I i II održaće se 25.08.2014.god. sa početkom u 16,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Ispit iz predmeta Klinička endodoncija I održaće se 25.08.2014.god. sa početkom u 11,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Ispit iz predmeta Predklinička endodoncija održaće se 25.08.2014.god. sa početkom u 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Ispit iz predmeta Oralna medicina održaće se 26.08.2014.god. sa početkom u 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Ispit iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 27.08.2014.god. sa početkom u 10,00h u kabinetu prof.dr Darinke Sinobad.

Praktični dio ispita iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 28.08.2014.god. sa početkom u 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Usmeni dio ispita iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 29.08.2014.god. sa početkom u 10,30,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Ispit iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 25.08.2014.god. sa početkom u 10,30h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.


Ispit iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 29.08.2014.god. sa početkom u 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.