• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.08.2014

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predispitne vježbe iz predmeta Radiologija održaće se 26.08.2014.god. sa početkom u 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.

Ispit iz predmeta Radiologija održaće se 27.08.2014.god. sa početkom u 09,00h u sali za e-learning.