• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.08.2014

OBAVJEŠTENJE

SPISAK STUDENATA ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA


STUDENT: ANICA ŠĆEKIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „AKUTNI PANKREATITIS“
TERMIN ODBRANE RADA: 28.08.2014. godine u 10,00 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Ranko Lazović- predsjednik
2. Prof. dr Miodrag Radunović - mentor
3. Doc. dr Aleksandar Filipović - član
4. Prof. dr Bogdan Pajović- zamjena članaSTUDENT: MINA RAKOČEVIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „MIOPIJA-REFRAKCIONA ANOMALIJA“
TERMIN ODBRANE RADA: 28.08.2014. godine u 11,00 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Vesna Miranović- predsjednik
2. Doc. dr Antoaneta Adžić Zečević - mentor
3. Prof.dr Bogdanka Andrić - član
4. Doc. dr Aleksandar Filipović - zamjena člana
STUDENT: ANDREA IVANOVIĆ
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: „NAJČEŠĆA OBOLJENJA ROŽNJAČE“
TERMIN ODBRANE RADA: 28.08.2014. godine u 11,30 časova,
Zgrada dekanata –(amfiteatar Medicinskog fakulteta)

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Vesna Miranović- predsjednik
2. Doc. dr Antoaneta Adžić Zečević - mentor
3. Prof.dr Bogdanka Andrić - član
4. Doc. dr Aleksandar Filipović - zamjena člana