• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.08.2014

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

SPISAK STUDENATA STOMATOLOGIJE ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA


STUDENT: ČAUŠIĆ ZANA

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “SPECIFIČNOSTI I NAČIN RADA U DJEČIJOJ STOMATOLOGIJI”

TERMIN ODBRANE RADA: 01.09.2014. godine u 08,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Mirjana Đuričković - predsjednik
2. Doc. dr Snežana Matijević - mentor
3. Prof. dr Jasminka Anđelić - član

STUDENT: DURAKOVIĆ DENIZA

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “STOMATOLOŠKO ZBRINJAVANJE DJECE OMETENE U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU”

TERMIN ODBRANE RADA: 01.09.2014. godine u 08,30 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Mirjana Đuričković - predsjednik
2. Doc. dr Snežana Matijević - mentor
3. Prof. dr Jasminka Anđelić - član


STUDENT: ĐUROVIĆ DAJANA

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “SAVREMENE METODE I MATERIJALI U TERAPIJI KARIJESA KOD DJECE”

TERMIN ODBRANE RADA: 01.09.2014. godine u 09,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Mirjana Đuričković - predsjednik
2. Doc. dr Snežana Matijević - mentor
3. Prof. dr Jasminka Anđelić - član

STUDENT: ĐEKOVIĆ ROSANDA

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “ORTODONTSKO ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA RASCJEPOM”

TERMIN ODBRANE RADA: 01.09.2014. godine u 09,30 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Mirjana Đuričković - predsjednik
2. Prof. dr Jasminka Anđelić - mentor
3. Doc. dr Snežana Matijević - član


STUDENT: REŠETAR IVAN

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “EKSTRAKCIONA TERAPIJA U ORTOPEDIJI VILICA”

TERMIN ODBRANE RADA: 01.09.2014. godine u 10,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Mirjana Đuričković - predsjednik
2. Prof. dr Jasminka Anđelić - mentor
3. Doc. dr Snežana Matijević - članSTUDENT: TANJA MARKOVIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “DVOSTRUKE KRUNE U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI”

TERMIN ODBRANE RADA: 01.09.2012. godine u 12,00 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Prof. dr Darinka Stanišić Sinobad - mentor
3. Doc. dr Snežana Matijević - član


STUDENT: ĐURKOVIĆ ANA

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “DISTRIBUCIJA OPTEREĆENJA NA POTPORNA TKIVAKOD NOSILACA TOTALNIH PROTEZA”

TERMIN ODBRANE RADA: 01.09.2014. godine u 12,30 časova,
Amfiteatar Medicinskog fakulteta

Komisija za odbranu rada:
1. Prof. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Prof. dr Darinka Stanišić Sinobad - mentor
3. Doc. dr Snežana Matijević - član