• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.09.2014

SVEČANI PRIJEM NOVE GENERACIJE STUDENATA

Svečani prijem nove generacije studenata Medicinskog fakulteta (studijski program Medicina i Stomatologija), će se održati 08.09.2014. godine sa početkom u 12,00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta (zgrada dekanata).

Nastava će se održati po utvrđenom rasporedu.

NAPOMENA:Obavezan je oficijelni dres kod.