• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.09.2014

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Hirurgija (septembarski apsolventski ispitni rok) održaće se u sledećim terminima:


I GRUPA 22.09.2014.godine
Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 11:00h
128/99 Lalatović Milena
182/01 Bubanja Jasna
255/02 Stefanovski Saša
262/02 Gračanin Danka
275/03 Minić Ana
II GRUPA 23.09.2014.godine
Praktični ispit: 09:00h
Usmeni ispit u 11:00h
313/03 Tomanović Violeta
315/03 Čavić Bojana
411/04 Brajović Radosav
491/05 Bubanja Marina

NAPOMENA:
Navedeni studenti su dužni potvrditi izlazak na ispit u studentskoj službi Fakulteta 5 (pet) dana od datuma navedenog u obavještenju.