• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.09.2014

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Sudska medicina (septembarski apsolventski ispitni rok) održaće se 30.09.2014.godine u 9.00h u Institutu za morfološku grupu predmeta.