• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.09.2014

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta ORL (septembarski ispitni rok) održaće se 02.10.2014.godine sa početkom u 09:00h na Klinici.