• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.09.2014

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (septembarski ispitni rok) održaće se 26.10.2014.godine sa početkom u 10:40h u Dekanatu.